Close Menu

Prednosti medijacije

O medijaciji

Medijacija - posredovanje

je vansudski način rešavanja sporova u kome strane u sukobu, uz pomoć medijatora, dolaze do zajednički prihvatljivog rešenja.

Korisnici

medijacije su građani, privredna društva, korporacije, preduzetnici, osiguravajuće kuće, banke i finansijske institucije, zdravstvene i obrazovne ustanove, državni organi i lokalne samouprave, javna preduzeća, komore, sindikati i udruženja, direktori, menadžeri i zaposleni, pravnici, advokati...

Medijacija

se može pokrenuti pre ili u toku sudskog ili bilo kog drugog formalnog postupka rešavanje sporova.

Medijacija

je pogodna za rešavanje građanskih, privrednih, imovinskih, radnih, porodičnih, upravnih, potrošačkih, kao i sporova u lokalnoj zajednici i u slučaju diskriminacije.

Medijator

Bora Dragićević, medijator, licenciran od strane Ministarstva pravde Dozvolom za posredovanje br. 740- 09-672/2015-22 od 20.08.2015 godine i produženom Dozvolom za posredovanje br. 740-09-672/2015- 22 od 21.08.2018 godine sa specijalizacijama iz oblasti privrednih sporova, individualnih i kolektivnih radnih sporova, imovinskih i porodičnih sporova.

Top